Geopark

  Vítejte
v Geoparku
 Železné hory

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ GEOTOPY
Kde se to tu vzalo?

PÁTREJTE A ODHALUJTE!

Kde se
   to tu vzalo?

 Železné hory
       geologicky
významná oblast

STRÁNKA PROJEKTU

Brána
  do pravěku
Pasíčka

STRÁNKA PROJEKTU

   Vyzkoušejte si
mapovou aplikaci
   Danube GeoTour

DANUBEGEOTOUR.EU
Geopark

  Vítejte
v Geoparku
 Železné hory

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ GEOTOPY
Kde se to tu vzalo?

Kde
se to tu
vzalo?

PÁTREJTE A OBJEVUJTE!

 Železné hory
       geologicky
významná oblast

STRÁNKA PROJEKTU

Brána
  do pravěku
Pasíčka

STRÁNKA PROJEKTU

   Vyzkoušejte si
mapovou aplikaci
   Danube GeoTour

DANUBEGEOTOUR.EU

 

Co je geopark?

Jedná se o geologicky cenné území, kde jsou ve spolupráci s místními obyvateli a organizacemi (státními, neziskovými i soukromými) rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti. Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické památky. Nejedná se o území, které by nějakým způsobem omezovalo lidskou činnost vyjma oblastí, které již mají nějaký ochranný status (CHKO, přírodní památky, přírodní rezervace apod.). Geopark spojuje propagaci geologického dědictví s regionálním rozvojem a vhodným způsobem seznamuje veřejnost s geologickými procesy, významem přírodních zdrojů a jejich využitím v hospodářské a kulturní historii.

Geopark Železné hory

Geopark Železné hory se rozkládá na ploše 777 km². Převážná část území leží v Pardubickém kraji, oblast kolem Ždírce nad Doubravou a Chotěboře zasahuje do kraje Vysočina. Přibližně z jedné třetiny je území tvořeno Chráněnou krajinnou oblastí Železné hory, mimo tuto oblast je na území celá řada dalších maloplošně chráněných území. Vedle přírodního bohatství je na území i mnoho kulturně historických cenností, unikátních muzeí a četné sportovní a rekreační objekty a území. Oblast Geoparku Železné hory je rájem pro pěší turistiku a cykloturistiku.

0
0
0
0
0

km²

Rozloha
Geoparku
Železné Hory

geotopů

Geoturisticky
výjimečných
lokalit

chráněných
území

Unikátní
přírodní
lokality

naučných
stezek

Nejen
s geologickou
tématikou

geologické
cyklostezky

Jedinečné
cyklostezky
v ČR
777 km2 115 geotopů 70 chráněných území 22 naučných stezek 3 geologické cyklostezky

Vjezdové tabule v Geoparku Železné hory

Povedlo se to! Na 18 místech na území Národního geoparku Železné hory byly umístěny hnědé informační a navigační tabule, které Vás navedou na naše nejzajímavější geolokality, geologické naučné stezky či jiné turistické atraktivity. Věříme, že tímto se lokality stanou ještě populárnějšími, než byly.

Interaktivní vodní prvek ve Vodních zdrojích!

Zavítejte do areálu Vodních zdrojů, který je zároveň sídlem Národního geoparku Železné hory a vyzkoušejte si nový interaktivní prvek, který ocení hlavně mladší členové rodiny. Starší pak naleznou klid a odpočinek na lavičkách ve stínu stromů nebo se mohou pokochat venkovními geologickými expozicemi. Za špatného počasí pak oceníte možnost prohlídky vnitřní geologické expozice.

Zkamenělé mořské dno – krátký výlet do pravěku

500 000 000 let staré mořské dno provrtané tisíci malých chodbiček od červů. Udělejte si krátký výlet do pravěku a přijeďte na naši malou naučnou stezku. Stačí v Deblově zaparkovat u vysílače a ujít lesní cestou asi 50 metrů.

Lom ve Stolanech plný zkamenělin!

Vyhrabte si kostru dinosaura. Zkuste, jak ostré zuby měl pravěký žralok. Najděte ve skále schované zkameněliny. Vezměte děti a vyrazte do bývalého lomu u Stolan u Chrudimi. Nudit se rozhodně nebudete!

Quest Národním geoparkem Železné hory

Národní geopark Železné hory si pro Vás ve spolupráci s informačními centry připravil honbu za pokladem. K tomu, abyste se k pokladu dostali, musíte odhalit heslo, které se ukrývá v tajence. Soutěž Vás nebude nic stát, pouze čas a někdy trochu námahy při přemýšlení nad jednotlivými úkoly.

Katalog produktů

Na žádost některých starostů jsme připravili tento katalog geoproduktů. Cílem katalogu je na základě inspirativních příkladů rozvíjet fantazii a kreativitu čtenáře a společnými silami následně zatraktivňovat území Národního geoparku Železné hory. V případě vašeho zájmu nebo nápadu nás neváhejte kontaktovat.

Žulová stezka Horkami

Žulová stezka Horkami nabízí relaxaci, zábavu i poznání. Vydejte se po stopách kamenické historie dobývání a zpracování žuly. Stezka dlouhá 4,5 kilometru vás zavede do, dlouhá léta, kamenicky činné oblasti s nespočtem historických lomů a dalších pozůstatků po dobývání, transportu a úpravě kamene. Naučný okruh vám zábavnou a občas i naučnou formou představí, co že je to vlastně za kámen…

Sítě geoparků

Myšlenka geoparků má po celém světě řadu příznivců. Převážně z důvodu výměny zkušeností se tak jednotlivé oblasti sdružují do sítí, tedy formálních sdružení. Tyto sítě existují na národních úrovních, ale i na úrovni evropské a celosvětové. Vstup do jednotlivých sítí je podmíněn řadou podmínek, které kandidátský geopark musí plnit nejen v době vstupu do sítě, ale i po celou dobu účasti.

Pasíčka - brána do pravěku Pasíčka - brána do pravěku Pasíčka - brána do pravěku Pasíčka - brána do pravěku Pasíčka - brána do pravěku Pasíčka - brána do pravěku Pasíčka - brána do pravěku

Pasíčka

Unikátní interaktivní expozice nabízí možnost se seznámit se zkamenělým světem zcela netradiční formou. Sahání na exponáty je v expozici dovoleno, naopak je to nezbytná nutnost. Expozice je určena všem věkovým skupinám. Přístup do velké části expozice je bezbariérový, řada exponátů je doplněna popisky v Braillově písmu.

Pasíčka

Máte rádi dinosaury? Pak si u nás můžete jednoho vyhrabat z písku.

Pasíčka

Projděte se po chodníčku podél “hmatové stezky”, kde je dovoleno ohmatávat všechny exponáty. Pohlaďte si ježovku, trilobita či krytolebce.

Pasíčka

V této části expozice vám nad hlavami prolétává náš ptakoještěr.

Pasíčka

Na stěně budovy infocentra je umístěna geologická mapa východní části území geoparku.

Pasíčka

V jezírku u expozice není radno se koupat… plave v něm totiž druhohorní žralok!

Pasíčka

V areálu expozice jsou umístěny tři bloky pískovce, které názorně popisují vznik skalního města (Městské Maštale), v části komplexu Toulovcovy Maštale.

Partneři geoparku

Chráněná krajinná oblast Železné hory Město Chrudim Chrudimsko Hlinecko Ministerstvo životního prostředí Pardubický kraj Regionální muzeum Chrudim Webarchiv
Východní Čechy Kraj Vysočina Toulovcovi Maštale Železné hory Geopark Novohrad Geopark Novohrad
Chráněná krajinná oblast Železné hory Město Chrudim Chrudimsko Hlinecko
Ministerstvo životního prostředí Pardubický kraj Regionální muzeum Chrudim
Webarchiv Východní Čechy Kraj Vysočina
Toulovcovi Maštale Železné hory Geopark Novohrad
Geopark Novohrad