Hydrogeologie

Podlažice

V okolí Podlažic se nachází řada velmi významných vodohospodářských objektů, které zásobují pitnou vodou aglomerace Chrudimi, Pardubic i Hradce Králové. S vodou je spojená i existence zdejšího kláštera známého nálezem tzv. Ďáblovy bible.

GPS: 49° 53′ 49.65″ N, 15° 56′ 57.62″ E

Horní Studenec

V obci a v jejím blízkém okolí se nachází řada velmi významných vodárenských objektů. Řada z nich je významných i z hlediska stavebně technického, neboť se jedná o jímací štoly staré téměř sto let.

GPS: 49° 42′ 50.12″ N, 15° 48′ 10.74″ E

Blatnice

Malá vesnička je doslova obložena systémem jímacích zdrojů na velmi kvalitní pitnou vodu vystavěných v první polovině 20. století. Řada těchto objektů by si zasloužila status technické památky.

GPS: 49° 46′ 6.92″ N, 15° 42′ 7.96″ E

Kladruby u Libice nad Doubravou

Ve svahu nad obcí se nachází mokřadní louka. Pramenní vývěry jsou využívány jako zdroj pitné vody pro skupinový vodovod. Pod prameništěm se nachází ponorný potok.

GPS: 49° 44′ 41.91″ N, 15° 44′ 39.57″ E

Nové Hrady

Dominantou obce je rokokový zámek s přilehlými zahradami a muzeem cyklistiky. Mezi zámkem a oborou se nachází významné jímací území s vyhlášeným pramenním vývěrem Nadymač.

GPS: 49° 51′ 12.83″ N, 16° 8′ 55.25″ E

Hudeč

Pod vesničkou Hudeč se nachází několik zajímavých pramenů, z nichž jeden z nich vytéká zpod stromu. V této oblasti se jedná o zajímavou ukázku suťových pramenů s evidentním zdrojem vody.

GPS: 49° 43′ 42.32″ N, 15° 46′ 52.51″ E

Jenišovice

Oblast původních rybníků byla v minulosti využita jako místo pro zbudování jímacích vrtů. Jeden vrt slouží k zásobování skupinových vodovodů okolních obcí, druhý vrt je nevyužívaný díky extrémním koncentracím železa v této vodě.

GPS: 49° 56′ 7.46″ N, 16° 2′ 30.87″ E

Kapalice

Pramen Kapalice je od nepaměti využíván jako zdroj kvalitní pitné vody. Vydatnost pramene je poměrně velká, což značí velkou zdrojovou oblast. Jedná se o romantické a poutní místo.

GPS: 49° 50′ 44.11″ N, 16° 7′ 27.00″ E

Bílý Kůň – pramen

Pramen pod obcí Bílý Kůň se nachází na počátku slatiniště, tedy mokřadního prostředí s výraznou mocností černého humózního bahna. Voda z pramene byla využívána k praní, což dokládá kamenná valcha umístěná u pramene.

GPS: 49° 52′ 43.70″ N, 16° 3′ 57.72″ E

Blansko

U obce byl v křídových sedimentech vybudován jeden z nejhlubších vrtů v okolí Železných hor. Z hloubky téměř 300 m vytéká voda se zvláštní „mýdelnatou“ chutí.

GPS: 49°56’55.734″N 15°56’26.239″ E

Čečkovice

Na návsi Čečkovic je soustava podchycených pramenních vývěrů (pramen Stírka), které jsou typickou ukázkou odvodnění prachovců a slínovců na úpatí Železných hor.

GPS: 49°47’4.657″N 15°39’52.182″ E

Skuteč – Sv. Anna

V údolí Anenského potoka u kapličky vyvěrá z opuk pramen. Nedaleko odtud jsou hluboké vrty, ze kterých je čerpána voda pro Skuteč.

GPS: 49°52’18.008″N 15°59’30.188″ E