Věda a výzkum

Geopark – věda a výzkum

Probíhající projekty

TAČR – ÉTA 2 – Omezování negativních dopadů turismu na ekosystémy

prostřednictvím inteligentního softwarového průvodce 2019 – 2021

Ekosystémy některých míst uvnitř chráněných území trpí množstvím turistů. Zákaz vstupu často není řešením i s ohledem na ekonomiku oblasti. Zákazy jsou navíc vnímány negativně a často nejsou respektovány. Pro účinné skloubení ochranné a rekreační funkce území je třeba navazovat dialog mezi správou oblasti a návštěvníky. Projekt kombinuje znalosti z obl. cestovního ruchu, psychologie návštěvníků (motivace, rozhodování a chování), kognitivních věd (např. percepce krajiny), geologie, ekosystémů a ochrany přírody. Tyto znalosti implementuje s využitím metod umělé inteligence, strojového učení a statistiky do podoby inteligentního softwarového průvodce, jež bude sloužit správám chráněných území, destinačnímu managementu a turistům. Právě nyní se aktuální potřeba sešla s technickými a společenskými možnostmi (dostupné nástroje vývoje inteligentního software, vysoká penetrace výkonnými chytrými mobilními zařízeními, společenská poptávka). Správy chráněných území dostanou inovativní nástroj pro prosazování zásad ochrany přírody, turistům využití programu přinese hlubší a trvalejší zážitek. Půjde o první komplexní řešení dané problematiky v kontextu ČR a řešení výjimečné i ve světovém srovnání. Projekt především vůbec poprvé umožní systematicky ověřit, do jaké míry se může kvalitně zpracovaná aplikace stát účinným nástrojem pro ovlivňování chování návštěvníků chráněných území. Projekt cílí do několika vybraných oblastí, technický základ bude ale univerzální. Pokud se osvědčí, bude možné postupně pokrytí rozšiřovat. Strategický cílem projektu je zdánlivě paradoxní – více spokojených návštěvníků a zároveň lepší ochrana území. Klíčem je účinná podpora změny orientace návštěvníků k šetrnému a udržitelnému turismu a ovlivnění jejich časoprostorové koncentrace.

Předpokládáné přínosy:

1) Nasměrování základního výzkumu několika výzkumných týmů (zaměřených na cestovní ruch, rekreologii, environmentalistiku, kognici, umělou inteligenci, architekturu systémů) směrem k praktické aplikaci s reálnými společenskými přínosy.

2) Možnost koncipovat připravované předměty např. z oblasti Data Science v kontextu s praktickými aplikacemi při řešení reálných problémů.

3) Zvýší se mezitýmová spolupráce a interdisciplinární kompetence týmu a etablují se principy odpovědného výzkumu a inovací.

4) Možné navýšení tržeb ze smluvního výzkumu nebo za prodej licencí a licenčních poplatků v souvislosti s výstupem projektu a získanými referencemi.

5) Zvýší se počet úvazků ve VaV a objem výzkumné práce.

6) Výstup v podobě vytvořeného systému, bude-li v územích dlouhodobě provozován, umožní dlouhodobý efektivní sběr vědecky hodnotných dat, která umožní řešit nejrůznější navazující projekty, navazovat další spolupráce a zvyšovat vědecký výkon organizace.

7) Projekt posílí pozici FIM UHK v oblasti umělé inteligence a znalostních technologií, na které se strategicky zaměřuje.

Partneři:
Open-IT cz, s. r. o.
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Trvání projektu:
1. 1. 2019 – 31. 12. 2021