Věda a výzkum

Geopark – věda a výzkum

Probíhající projekty

Danube GeoTour Plus

Popis projektu

Danube GeoTour Plus staví na zavedené spolupráci 9 partnerů geoparku s různým institucionálním zázemím, 2 výzkumných a vzdělávacích partnerů a 18 ASP. Výsledky předchozího projektu naznačují nové trendy, které zahrnují budoucnost geoparků a dosud nevyužitý potenciál dědictví.

Vylidňování venkovských oblastí, marginalizace určitých skupin obyvatel, známky zvýšené turistické poptávky po skrytých klenotech dědictví a na druhé straně mezery v kompetencích, managementu, produktech a návštěvnické infrastruktuře vyvolávají klíčové VÝZVY před dunajskými geoparky. Jejich venkovská území zahrnují 416 obcí v 9 zemích na ploše 14 601 km2. Během posledního desetiletí geoparky ztratily 6 % populace a zvýšily návštěvnost o 77 %, z 317 000 na 562 000.

Cílem projektu je tedy konkretizovat a dále využívat nedávno vyvinutý společný turistický produkt Danube GeoTour. Obrovský potenciál dědictví a stávající model územního rozvoje geoparku je třeba využít tak, aby se zlepšily možnosti udržitelného cestovního ruchu odlehlých venkovských komunit a aby se staly inkluzivnější a oceňovanější obyvateli a návštěvníky. Je třeba aby jejich produkty byly cennější a přírodní i kulturní bohatství bylo spravované vyváženějším a udržitelnějším způsobem. Aby toho bylo dosaženo, bude PŘÍSTUP k územnímu rozvoji geoparků UNESCO modernizován o inkluzivní, inovativní a na míru šitá řešení v oblasti návrhu hodnoty produktu a řízení návštěvníka. Společná řešení budou testována a aplikována v participujících geoparcích.

To povede k následujícímu::

• ZAPOJENÍ zranitelných skupin do struktur, produktů a služeb geoparků v návaznosti na společnou strategii zapojení a 9 akčních plánů, motivovaných novými příležitostmi, které geoparky a přeshraničními partnerskými výměnami nabízejí

• GENEROVÁNÍ HODNOT pro místní MSP a zvyšování pracovních příležitostí pro zranitelné skupiny pilotováním 9 GeoExperiences jako nového participativního modelu vývoje produktu a funkční součásti špičkového segmentu produktu Danube GeoTour a jeho platformy budoucí spolupráce

• VYVÁŽENÝ MANAGEMENT NÁVŠTĚVNÍKŮ založený na vyvinutých a ověřených společných řešeních pro monitorování návštěvníků pro trasy, hot spoty a větší území, společné analytické nástroje a počáteční opatření pro přerozdělení návštěvníků. Intenzivní nadnárodní spolupráce v těchto, pro dunajské geoparky a podobná území důležitých změnových procesech, výrazně zlepší kompetence všech 29 zúčastněných organizací pocházejících z 8 členských a 3 nečlenských zemí, v oblasti inkluzivního integrovaného územního rozvoje, produktové (zkušenostní) inovace správa a inteligentní sledování návštěvníků.

Danube GeoTour Plus tak není jen dalším nadnárodním turistickým produktem, ale je cestou do platformy pro spolupráci, která po uzavření projektu zajistí budoucí udržitelnost produktu Danube GeoTour a umožní trvalé propojení dunajských geoparků pro společné, udržitelnější a inkluzivní územní cíle.

Celkový rozpočet: 2 288 015,00 EUR