Georanger

Geopark – geoturistika

Information Centers Permanent Exhibitions Educative Trails Tips on Trips Georanger Where did it come from?

Geoprůvodce

Prezentace ze školení Geoprůvodce NGŽH z 8.3. 2013 naleznete v sekci Ke stažení.

Z důvodů naplnění kapacity není již registrace nových geoprůvodců možná.

Školení je určeno všem zájemcům o Železné hory a jejich okolí, kteří jsou ochotni se učit novým věcem a nebojí se předávat informace dalším lidem. Věkový limit není stanoven, účastnit se mohu jak studenti středních či vysokých škol, tak i zájemci z řad penzistů. Kapacita školení je přibližně 50 osob.

Certifikace geoprůvodců bude mít několik kroků. Nejprve proběhne jednodenní školení, kde budou formou přednášek prezentována témata geologického a geoturistického charakteru. Účastníci semináře obdrží řadu studijních materiálů pro samostatné studium. Následují dvě exkurze, vždy na různá témata. Od účastníků bude vyžadována účast minimálně na jedné exkurzi. Samostudium bude zároveň probíhat na elektronickém školícím portálu Univerzity Hradec Králové, kde budou účastníci muset projít povinným testem. Občerstvení na exkurzích a seminářů je zajištěno.

Seminář ani exkurze nejsou zpoplatněny!

Ve vybraných termínech bude celý kurz ukončen certifikační ústní zkouškou, kde budou ověřeny schopnosti a znalosti jednotlivých účastníků.

Držitel certifikátu „Geoprůvodce Národního geoparku Železné hory“ bude oprávněn provázet turisty v rámci turistických balíčků po území Národního geoparku Železné hory. Za průvodcovskou činnost bude mít nárok na finanční odměnu dle nastavených pravidel a cen.

Certifikovaný geoprůvodce bude ve svých aktivitách plně podřízen vedení Národního geoparku Železné hory a není oprávněn vyvíjet vlastní komerční aktivity bez předchozí dohody s vedením geoparku. Porušení tohoto pravidla může vést k odebrání certifikátu.

Geoprůvodce musí dbát základních pravidel slušného chování a dobrých mravů, nesmí návštěvníkům úmyslně podávat mylné, zkreslené či zcela chybné informace. Zároveň musí dbát na dobré jméno Národního geoparku Železné hory a nesmí toto jméno úmyslně jakkoliv poškozovat.