VESTAN – Nová kniha o regionu Železných hor, ale s velkým tematickým přesahem

“Rozsáhlé kompendium nazvané Vestan je studnicí informací, kde zájemce najde něco zajímavého a poučného. Úžasné množství fakt a bájných mytických příběhů je zachováno i pro příští generace v literární podobě a za to autorovi a vydavateli patří obdiv a poděkování”, píše v předmluvě knihy zoolog RNDr. Evžen Kůs.

Zájemcům o staré mýty, milovníkům přírody, učitelům, obyvatelům a návštěvníkům daného regionu i dalším čtenářům je tato kniha určena. Autorem je geolog a religionista RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík. Publikace na příkladu přírodně velmi pestrého geoparku Železné hory, který se prostírá mezi Chvaleticemi, Heřmanovým Městcem, Chrudimí, Slatiňany, Chrastí, Luží, Novými Hrady, Hlinskem, Žďírcem nad Doubravou, Chotěboří, Třemošnicí, a Ronovem nad Doubravou a zasahuje na Sečsko, Nasavrcko, Skutečsko a Prosečsko, popisuje vztahy bohů, hrdinů a různých netvorů z antických a dalších mýtů k minerálům, rostlinám, houbám a živočichům vyskytujícím se v tomto území.

Součástí téměř dvousetstránkové knihy jsou rozsáhlé rejstříky obsahující více než tisíc jmen mytologických postav a podobný počet názvů nejrůznějších přírodnin. Text je doprovázen množstvím perokreseb. Publikace je dostupná v chrudimském a nasavrckém informačním centru, nebo u vydavatele ve Vodních zdrojích Chrudim (U Vodárny 137, pod Širokými schody). Cena knihy je 300,- Kč.