Plutonic Rocks

Žumberk

Před obcí Žumberk směrem na Lukavici jsou ve dvou lomech těženy žuly tzv. žumbereckého typu spolu s horninami tzv. lukavické série. Kolem obce jsou patrné pozůstatky staré těžby a uprostřed obce se nachází zřícenina hradu Žumberk.

GPS: 49° 52′ 27.64″ N, 15° 51′ 8.06″ E

Ctětínek

Lom ve Ctětínku je jedním z těch, kde lze velmi názorně pozorovat kulovité zvětrávání žul typické pro celou oblast Železných hor. Dále je zde možné spatřit proces výroby žulové kostky od samotného vytěžení až po odvoz na konkrétní stavbu.

GPS: 49° 49′ 28.47″ N, 15° 49′ 51.68″ E

Prosetín

Prosetín je typická obec s bohatou kamenickou historií. Pozůstatky po těžbě a zpracování granodioritů a žul lze nalézt na každém kroku. V okolí, ale i v obci, je řada opuštěných i činných lomů. Část obce je vystavěna ze žuly z okolí, dostává tím neopakovatelný ráz.

GPS: 49° 49′ 51.37″ N, 15° 56′ 51.47″ E

Srní

Nedaleko obce Srní se nachází zatopený granodioritový lom a činný Matulův lom, kde je možné spatřit techniku tzv. jámové těžby a různé způsoby opracování kamene. O lomu informuje naučná tabule cyklostezky MAGMA.

GPS: 49° 46′ 33.89″ N, 15° 53′ 24.80″ E

Nasavrky

U rybníka v severní části obce bude umístěna venkovní geologická expozice spolu s altánem a informačními panely, která bude pojednávat o hlubinných vyvřelinách na území Národního geoparku Železné hory.

GPS: 49° 50′ 21.74″ N, 15° 47′ 56.02″ E

Leštinka

V Leštince a okolí se nachází řada opuštěných lomů mezi Prosetínem a Skutčí. Lomy poskytují řadu romantických zákoutí a možností ke koupání. V lomu Leštinka jsou provozovány dvě potápěčské základny.

GPS: 49° 50′ 27.99″ N, 15° 58′ 17.25″ E

Lom pod Nasavrky

U silnice směrem na Hradiště se nachází rozlehlý lom založený v plutonitech Nasavrckého masivu. Je zde možné pozorovat řadu jevů spojených s těmito horninami. Před lomem je umístěna naučná tabule cyklostezky MAGMA.

GPS: 49° 50′ 53.42″ N, 15° 47′ 43.22″ E

Strádovské peklo

Hluboce zaříznuté údolí řeky Chrudimky pod Nasavrky odkrylo řadu významných geomorfologických útvarů včetně malých vodopádů. Na specifickou geomorfologii je vázána i ojedinělá fauna a flóra. Proto je lokalita chráněna statutem NPR.

GPS: 49° 52′ 0.66″ N, 15° 48′ 52.17″ E

Krkanka

Hluboce zaříznuté údolí řeky Chrudimky pod Nasavrky odkrylo řadu geologických a převážně geomorfologických jevů, na které je vázána i specifická flóra a fauna.

GPS: 49° 51′ 34.63″ N, 15° 47′ 26.92″ E

Mrákotín u Skutče

Západně od Mrákotína se nachází několik zatopených granodioritových lomů, které z části slouží i jako potápěčské základny. V lesích kolem lomů lze najít i pozůstatky po lanovkách, které transportovaly vytěžený materiál.

GPS: 49° 49′ 20.28″ N, 15° 56′ 30.06″ E

Žďárec u Seče

Skalní výchoz v zářezu silnice odhalující pro tuto oblast netypické horniny označované jako metagabra či metadiabasy. Jejich původ není dosud uspokojivě vyřešen. Z lokality byly odebrány vzorky k podrobnému studiu paleomagnetismu.

GPS: 49° 51′ 30.58″ N, 15° 38′ 17.08″ E

Bošov

Drobné skalky u chatové osady u potoka Ležák jsou unikátní ukázkou mísení dvou magmat s rozdílnými vlastnostmi.

GPS: 49° 51′ 41.29″ N, 15° 52′ 59.99″ E

Kamenné stádo

V lesích u Studené Vody se nacházejí roztroušené žulové balvany úctyhodných rozměrů. Několik z nich je i v rybníku Velká Straka. Balvany byly takto roztroušeny v době ledové.

GPS: 49° 52′ 44.12″ N, 15° 52′ 35.46 E

Libkov – lom

Libkovský lom je významný pro celou oblast díky tomu, že z něj byl získáván kámen na stavbu Sečské přehrady. Ten byl transportován lanovkou. Její pozůstatky jsou v lomu stále patrné.

GPS: 49° 50′ 58.10″ N, 15° 45′ 10.10″ E

Polánka – vápenec

Západně a severně od obce byl v 19. století těžen a pálen vápenec, což dokumentuje řada lomů a zbytky staré kruhové vápenné pece, ke které vede naučná stezka. Lokalita je také významná výskytem zajímavých minerálů.

GPS: 49° 50′ 3.42″ N, 15° 43′ 50.66″ E

Švihůvek

Původně činný jámový lom na granodiorit byl v nedávné minulosti rekultivován a vzniklo zde romantické přírodní koupaliště s velmi čistou vodou. V okolí jsou četné pozůstatky po lomařských technologiích a provozech.

GPS: 49° 50′ 7.86″ N, 15° 51′ 31.01″ E

Ležáky

Původně kamenická vesnička nechvalně proslula za druhé světové války, kdy byla vypálena nacisty. V nedalekém lomu Hluboká byla ukryta radiostanice. Areál lomu je dnes nepřístupný. Ležáky jsou pietním místem.

GPS: 49° 49′ 52.22″ N, 15° 53′ 57.61″ E

Křižanovice

U obce Křižanovice jsou dodnes patrné pozůstatky po průzkumné těžbě rud. Pod obcí se nachází přehradní nádrž, která slouží jako zdroj pitné vody.

GPS: 49° 51′ 47.50″ N, 15° 46′ 29.81″ E

Chvaletice – žulový lom

Jižně od chvaletické elektrárny jsou otevřeny dva činné lomy v tzv. chvaletickém granitu.

GPS: 50° 1′ 1.31″ N, 15° 26′ 26.50″ E