Paleozoic Era

Brloh

Údolí podél potoka z Brlohu do Pelechova nabízí pohled na řadu malých i větších lomů a přirozené výchozy ukloněných vrstev v korytě potoka. V minulosti zde byly těženy křemence a břidlice prvohorního stáří, ve kterých se vzácně nalézá zkamenělá fauna.

GPS: 49° 59′ 54.74″ N, 15° 33′ 10.35″ E

Lipoltice

Původní lomy na křemenec, které jsou dnes značně zarostlé, poskytují zajímavé nálezy zkamenělé fauny prvohorního stáří včetně trilobitů. V lese severně od Lipoltic se nachází romantická Lipoltická skála.

GPS: 49° 59′ 30.04″ N, 15° 33′ 56.33″ E

Deblov

Nedaleko obce Deblov, na kótě Na Chocholce se nacházejí rozlehlé křemencové skalky ordovického stáří, které reprezentují zachovalé dno moře. Na odkrytých plochách ukloněných vrstev je možné pozorovat projevy intenzivní biologické činnosti.
.

GPS: 49° 53′ 25.98″ N, 15° 44′ 24.51″ E

Rabštejnek

Zřícenina hradu Rabštejnek je založena na křemencích ordovického stáří. Ve svahu pod zříceninou a jihozápadně od ní se nacházejí rozlehlá kamenná moře se zajímavou flórou i faunou.
.

GPS: 49° 54′ 11.86″ N, 15° 45′ 9.03″ E

Raškovice

Horní Raškovice jsou historickou kamenickou osadou, kde byly těženy horniny pro výstavbu budov, ale i pro výrobu mlýnských kamenů. Dnes je zde rekreační areál Barborka s rozhlednou a dětským hřištěm.

GPS: 49° 57′ 48.83″ N, 15° 38′ 6.31″ E

Prachovice

V lomu je těžen vápenec silurského a devonského stáří. Jsou zde popsány četné nálezy unikátních minerálů i zkamenělin. Řadu z nich je možné spatřit v expozici Berlovy vápenky v Třemošnici.

GPS: 49° 53′ 24.48″ N, 15° 38′ 28.24″ E

Vápenný Podol

Původní kamenickou historii této obce dnes připomíná skála u kostela, která zůstala jako svědek intenzivní těžby vápence v minulosti. Nedaleko skály se nachází stará vápenka z první poloviny 20. století.

GPS: 49° 53′ 18.21″ N, 15° 39′ 46.36″ E

Mrákotín

Západně a jihozápadně od obce se nachází horniny tzv. mrákotínského souvrství hlinecké zóny. V těchto tmavých horninách je možné hojně nalézt zajímavou zkamenělou graptolitovou faunu prvohorního (silurského) stáří.

GPS: 49° 48′ 34.73″ N, 15° 57′ 3.35″ E

Lukavice

Obec Lukavice je původně hornická obec, kde byl v minulosti těžen pyrit pro výrobu kyseliny sírové. Dnes jsou pozůstatky patrné hlavně v podobě rozsáhlé haldy uprostřed návsi, vstupu do Bartolomějské štoly na návsi a také v podobě budovy bývalého horního úřadu, dnes obecního úřadu, kde je umístěna malá expozice těžby v Lukavici.

GPS: 49° 53′ 20.56″ N, 15° 50′ 20.13″ E

Kraskov

U Pekelských rybníků se nacházejí načervenalé horniny, které spadají svým stářím do doby, kdy se vytvářelo černé uhlí na Ostravsku. Tyto horniny permokarbonského stáří jsou ojedinělým dokladem existence tzv. Jihlavské brázdy. Jsou zde popsány i nálezy zkamenělých dřev.

GPS: 49° 52′ 10.76″ N, 15° 37′ 12.32″ E

Rychmburk – Šilinkův důl

Na ostrohu nad řekou Krounkou se nachází hrad Rychmburk, který slouží v současnosti jako domov důchodců. Pod tímto hradem podél toku se nachází několik lomů, kde je těžena tzv. rychmburská droba.

GPS: 49° 49′ 31.08″ N, 16° 3′ 3.53″ E

Podolská jeskyně

Jedna ze tří jeskyní, které se nacházejí v oblasti kolem Vápenného Podolu, byla odkryta při těžbě vápence. Jeskyně jsou významným zimovištěm netopýrů.

GPS: 49° 53′ 10.55″ N, 15° 39′ 22.19″ E

Páterova jeskyně

Na tuto jeskyni navazuje tzv. Nová Páterova jeskyně, která se jako jediná může pyšnit krápníkovou výzdobou.

GPS: 49° 53′ 22.96″ N, 15° 39′ 18.67″ E

Jeskyně u Tyrolského domku

Ve stráni nad rybníkem Perný se nachází jedna z mála jeskyní na území geoparku. Tato vznikla řícením skalních bloků účinky zvětrávání v dobách ledových.

GPS: 49° 54′ 13.11″ N, 15° 46′ 58.88″ E

Lom Podhůra

Lom je v současnosti využíván jako deponie inertního materiálu. Přesto jsou zde stále zachovány valouny metrových rozměrů, které dokladují blízkost pobřeží před 90 milióny lety. Tento jev popsán i naučnou tabulí u rozhledny Bára.

GPS: 49° 55′ 0.35″ N, 15° 46′ 48.23″ E

Humperky

Jeden z mála činných lomů na Skutečsku těží přeměněné horniny hlinské zóny se vzácným výskytem sulfidických minerálů.

GPS: 49° 50′ 6.92″ N, 15° 59′ 55.07″ E

Seník

Staré stěnové lomy pod obcí jsou klasickými výchozy hornin tzv. senických vrstev, pojmenovaných právě po této malebné obci.

GPS: 49° 59′ 59.82″ N, 15° 31′ 32.86″ E