GEOPARK ŽELEZNÉ HORY

ODKAZY

Ministerstvo Životního prostředí (http://www.mzp.cz)

Síť Národních Geoparků (http://www.geology.cz/narodnigeoparky)

Národní Geopark Český ráj (http://geopark-ceskyraj.cz)

Národní Geopark Egeria (http://www.geopark.cz)

Národní Geopark GeoLoci (http://geoloci.webnode.cz)

Národní Geopark Kraj Blanických rytířů (http://www.blanicti-rytiri.cz)

Národní Geopark Podbeskydí (http://www.geoparkpodbeskydi.cz)

Síť Evropských geoparků (http://www.europeangeoparks.org)

Globální síť geoparků UNESCO (http://www.unesco.org/…/geoparks)

Co píše server Wikipedie.cz o pojmu „geopark“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Geopark)

A anglická verze Wikipedia.org (http://en.wikipedia.org/wiki/Geopark)

Facebook (https://www.facebook.com/GeoparkZeleznehory)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (http://www.ochranaprirody.cz/)

Železné hory.net (http://www.zeleznehory.net/)