GEOPARK ŽELEZNÉ HORY

ČESKY | ENGLISH

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ GEOTOPY

Starohory Plutonity Druhohory
Prvohory Hydrogeologie 

• Geotop je vědecky i geoturisticky výjimečná lokalita, kde lze pozorovat unikátní geovědní jevy.
• Geotop je často i biotopem, tj. lokalitou, která je osídlena mnoha živými organismy.
• Geotop je tedy součástí přírodního bohatství.

Na území Geoparku Železné hory se nachází více než sto významných geotopů. Ty lze rozdělit do pěti kategorií podle jejich geovědní příslušnosti. Tyto kategorie se zároveň zobrazují v logu geoparku v podobě pěti desek, které dohromady skládají obraz Železných hor.